BARAZA LA MITIHANI LA ZANZIBAR

EXAMINATIONS RESULT STANDARD FOUR 2022
THE GOLDEN KIDS ACADEMY - ZP0422, DISTRICT: MAGHARIBI (A) UNGUJA
ABCDF
FMTFMTFMTFMTFMT
101000134224000

THE GOLDEN KIDS ACADEMY (ZP0422)
S/NExam NumberFull NameGenderENGLKISWMATHSCIEAVG:Grade
1ZL0422/0001/22AMINA IDAROUS ALAWIFN/AN/AN/AN/A
2ZL0422/0002/22IPTISAM ABDALLAH ABDILLAHFDDDDD
3ZL0422/0003/22MUNAWWARAT MUHAMMAD HAJIFCDDDD
4ZL0422/0004/22NAIRAT IBRAHIM HAJIFN/AN/AN/AN/A
5ZL0422/0005/22RAYYAN MUHIDIN NYANGEFABACA
6ZL0422/0006/22RUMAITHA MADADI SIMAIFCCCCC
7ZL0422/0007/22ALI MKUBWA ALIMN/AN/AN/AN/A
8ZL0422/0008/22HAJI MOH'D HAJIMN/AN/AN/AN/A
9ZL0422/0009/22HAMIYAR MAHMOUD KHAMISMBBACC
10ZL0422/0010/22HARITH MAKAME ALAWIMCDDDD
11ZL0422/0011/22HARITH YUSSUFU SUNGURAMCCDCC
12ZL0422/0012/22HUSSEIN ALI HUMOUDMACCCC
13ZL0422/0013/22KASSIM MAKAME ALAWIMDDDDD

Subject Examinations Summary
S/NCodeSubject NameREGSATABSABCDF
FMTFMTFMTFMTFMT
1001ENGLISH1394112011224112000
2002KISWAHILI1394000112123224000
3004MATHEMATICS1394112000112235000
4006SCIENCE1394000000235224000
Subject Examinations Ranks
S/NCodeSubject NameBy DistrictBy RegionBy National
1001ENGLISH35/4299/115123/178
2002KISWAHILI40/42113/115155/178
3004MATHEMATICS30/3789/110105/139
4006SCIENCE35/37103/110127/139